Hop Dong Thiet Ke Noi That 2
06
Th9

Tham khảo mẫu hợp đồng thiết kế nội thất chi tiết và đầy đủ nhất

Để tạo dựng được một căn nhà đẹp có không gian sống hoàn hảo thì hiện nay mọi người thường tìm đến các công ty chuyên nghiệp chuyên thiết kế nội thất để nhận được sự tư vấn, xây dựng và thi công. Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên trong suốt quá trình hợp tác thì hợp đồng thiết kế nội thất là điều không thể thiếu. Cùng tham khảo ngay các mãu hợp đồng chi tiết nhất ngay sau đây nhé!

Vai trò quan trọng của hợp đồng thiết kế nội thất

Hop Dong Thiet Ke Noi That 1

 

Dù dự án to hay nhỏ thì hợp đồng thiết kế nội thất cũng có những tầm quan trọng như sau:

 • Đảm bảo quyền lợi của bên gia chủ và bên công ty thiết kế
 • Ghi rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của bên đảm nhận thiết kế
 • Những yêu cầu và thỏa thuận của hai bên trong quá trình thiết kế thi công
 • Thời gian bắt đầu khởi công, các giai đoạn nhỏ, hoàn tất dự án, bàn giao…cần được ghi rõ ràng.

Hợp đồng thiết kế nội thất bắt buộc phải có khi 2 bên làm việc và thỏa thuận với nhau, đây sẽ vừa là cầu nối vừa là bằng chứng để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc. Vì vậy bạn cần tìm hiểu kỹ các điều khoản và nội dung có trong bản hợp đồng để nắm rõ.

Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***************

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NỘI THẤT
Số: 00/00/HĐTK

Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namthông qua ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005;
Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên.
….., ngày … tháng … năm 20…., chúng tôi, đại diện cho các bên ký Hợp đồng gồm có:
Bên giao (gọi tắt là Bên A):
Đại diện: ………………………………………… Chức vụ :……………..
Địa chỉ :
Điện thoại:
Bên nhận (gọi tắt là Bên B):
CÔNG TY THIẾT KẾ NỘI THẤT….
Đại diện: Ông ………………………….. Chức vụ …. Văn phòng:….

Điện thoại:…..
Xưởng Sản xuất:….
Hotline:…

Email:
Website:
Hai bên thống nhất ký hợp đồng thiết kế nội thất với các điều khoản sau:
Điều 1: Nội dung công việc hợp đồng:
Bên A giao cho Bên B thiết kế nội thất ………………………………..
với tổng diện tích thiết kế là:……………………. với nội dung công việc như sau:
1: Nội dung công việc: Bên B sẽ thực hiện các việc sau đây
– Khảo sát hiện trạng
– Thiết kế bản vẽ phối cảnh 3 chiều
– Thiết kế mặt bằng bố trí nội thất
– Cung cấp hồ sơ chi tiết nội thất (kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, qui cách kỹ thuật)
– Thiết kế chi tiết trần, tường, sàn
– Thiết kế chi tiết hệ thống điện, nước, mạng
– Thiết kế sân vườn, tiểu cảnh (nếu có)
– Tổ chức thi công và giám sát ( nếu bên A yêu cầu)
– Đi mua vật liêu cùng bên A theo đúng thiết kế
1.1: Hồ sơ thiết kế và Phương thức bàn giao:
Hồ sơ thiết kế nội thất chi tiết gồm:
– Các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt.
– Phối cảnh tổng thể công trình.
– Các chi tiết kiến trúc phục vụ thi công.
Hồ sơ kỹ thuật đầy đủ gồm:
– Bảng mô tả chi tiết thi công (kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, qui cách kỹ thuật); mã số sơn tường
– Các hồ sơ kỹ thuật chi tiết liên quan (điện, nước…).
Phương án được bên A lựa chọn sẽ được in ra với đầy đủ hồ sơ thiết kế nội thất chi tiết và hồ sơ kỹ thuật khi bên B bàn giao cho bên A khi hai bên ký thanh lý hợp đồng.
Điều 2: Tiến độ thực hiện hợp đồng:
Bên B sẽ triển khai công việc cho Bên A theo từng giai đoạn:
Giai đoạn 1: Hồ sơ phác thảo ý tưởng bao gồm:
– Các mặt bằng bố trí
– Thuyết minh ý tưởng
– Ảnh minh hoạ
– Các mặt bằng bố trí nội thất.
– Các mặt đứng.
– Phối cảnh nội thất … phòng
– Thời gian: Muộn nhất là ngày :
Giai đoạn 2: Hồ sơ thiết kế (Bao gồm hồ sơ nội thất và Hồ sơ kỹ thuật) bao gồm:
– Các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt.
– Phối cảnh tổng thể công trình.
– Các chi tiết kiến trúc phục vụ thi công.
– Bảng mô tả vật liệu thi công.
– Các hồ sơ kỹ thuật chi tiết liên quan (điện, nước…).
– Thời gian: Muộn nhất là ngày :
Điều 3: Trị giá hợp đồng:
Đơn giá gói thiết kế : …………………..VNĐ
Bằng chữ: ………………………………………………………………………………. đồng chẵn
Điều 4: Phương thức thanh toán: (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản)
Điều 5: Trách nhiệm của các bên

5.1: Trách nhiệm của bên A
– Bên A có trách nhiệm cung cấp các thông tin về các đồ nội thất có ý định giữ lại sử dụng
– Bên A có trách nhiệm sắp xếp thời gian để gặp bên B tại những thời điểm giao hồ sơ và thống nhất phương án.
– Bên A cam kết thanh toán đúng theo thời hạn đã định (ghi tại điều 4).
5.2: Trách nhiệm của bên B
– Cung cấp đầy đủ tài liệu và đảm bảo thực hiện các công việc đã nêu cụ thể ở trên.
– Đảm bảo đúng tiến độ thiết kế đã định
– Đảm bảo thiết kế theo theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và kỹ thuật mà Bộ xây dựng Việt Nam đã quy định.
– Đảm bảo thực hiện việc giám sát tác giả tại công trường vào những thời điểm cần thiết.
– Những tài liệu bên B cung cấp phải phù hợp với luật hiện hành của Việt Nam
– Thực hiện các phần việc sửa lỗi nếu các lỗi này thuộc trách nhiệm thiết kế của bên B. Tuy nhiên, hết thời gian 3 tháng kể từ ngày giao hồ sơ thiết kế cuối cùng, bên B sẽ không có trách nhiệm về các lỗi trên.
Điều 6: Các điều khoản chung
6.1. Thông qua phê duyệt thiết kế
Khi kết thúc mỗi giai đoạn thiết kế, hai bên sẽ có một buổi làm việc để cùng xem xét các bản vẽ, các sửa đổi nếu có và thông qua hồ sơ. Sau mỗi cuộc họp như vậy sẽ có một danh sách các yếu tố đã được thông qua và các yếu tố cần sửa đổi, danh sách này sẽ do hai bên cùng xác nhận.
6.2. Thay đổi thiết kế.
Trường hợp hai bên đã thống nhất phương án thiết kế, nếu bên A có yêu cầu sửa đổi hồ sơ thì bên A phải chịu chi phí phát sinh tương ứng với diện tích sửa đổi và đơn giá ghi trên hợp đồng. Thời gian tiến hành sửa đổi được hai bên thoả thuận và tính vào thời gian hợp đồng.
6.3 Bản quyền
Bên B phải cung cấp cho bên A toàn bộ các tài liệu cần thiết để thực hiện các dự án đã được hai bên nhất trí. Tuy nhiên, bên B sẽ giữ bản quyền tác giả đối với tất cả các tài liệu đã cung cấp cho bên A. Bên A không có quyền sử dụng các tài liệu được cung cấp (bản vẽ, văn bản …) vào bất cứ một dự án nào khác ngoài khuôn khổ dự án này.
Điều 7: Điều khoản thi hành:
Hợp đồng có giá trị từ ngày ký đến ngày ký Biên Bản thanh lý hợp đồng.
Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Bên vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo qui định của pháp luật về hợp đồng kinh tế.
Trong quá trình thực hiện, nếu xảy ra tranh chấp hai bên sẽ chủ động thương lượng giải quyết.
Hợp đồng lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

Đại diện bên A                                                                                        Đại diện bên B

Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***************

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NỘI THẤT
Số: 00/00/HĐTK

Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namthông qua ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005;
Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên.
….., ngày … tháng … năm 20…., chúng tôi, đại diện cho các bên ký Hợp đồng gồm có:

Bên giao (Bên A):

CMND số:… cấp ngày:…/…/…tại …

Địa chỉ: …

Điện thoại: …

Bên nhận (Bên B):

MST: …

Đại diện: Ông/bà … Chức vụ : …

Địa chỉ trụ sở: …

Điện thoại: …

Hai bên thống nhất ký hợp đồng thiết kế nội thất với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc hợp đồng:

Bên A giao cho Bên B thiết kế nội thất căn nhà tại địa chỉ:… với diện tích thiết kế là:…m². với với đơn giá là … đ/m²  và nội dung công việc như sau:

Nội dung công việc: Bên B sẽ thực hiện các việc sau đây

 • Khảo sát hiện trạng.
 • Thiết kế bản vẽ phối cảnh 3 chiều.
 • Thiết kế mặt bằng bố trí nội thất.
 • Thiết kế chi tiết trần, tường, sàn.
 • Cung cấp hồ sơ chi tiết nội thất (kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, qui cách kỹ thuật).
 • Thiết kế chi tiết hệ thống điện, nước, mạng (nếu có).
 • Thiết kế sân vườn, tiểu cảnh (nếu có).
 • Tổ chức thi công và giám sát (nếu bên A yêu cầu).
 • Đi mua vật liêu cùng bên A theo đúng thiết kế ( nếu bên A yêu cầu).
 • Hồ sơ thiết kế và Phương thức bàn giao:

Hồ sơ thiết kế nội thất chi tiết gồm:

 • Các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt.
 • Phối cảnh tổng thể công trình.
 • Các chi tiết kiến trúc phục vụ thi công.

Hồ sơ kỹ thuật đầy đủ gồm:

 • Bảng mô tả chi tiết thi công (kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, qui cách kỹ thuật); mã số sơn tường
 • Các hồ sơ kỹ thuật chi tiết liên quan (điện, nước…).

Phương án được bên A lựa chọn sẽ được in ra với đầy đủ hồ sơ thiết kế nội thất chi tiết và hồ sơ kỹ thuật khi bên B bàn giao cho bên A khi hai bên ký thanh lý hợp đồng.

Điều 2: Tiến độ thực hiện hợp đồng:

Bên B sẽ triển khai công việc cho Bên A theo từng giai đoạn:

Giai đoạn 1: Hồ sơ phác thảo ý tưởng bao gồm:

 • Các mặt bằng bố trí.
 • Thuyết minh ý tưởng.
 • Ảnh minh hoạ.
 • Các mặt bằng bố trí nội thất.
 • Các mặt đứng.
 • Phối cảnh nội thất các phòng.
 • Thời gian: Muộn nhất là ngày :

Giai đoạn 2: Hồ sơ thiết kế (Bao gồm hồ sơ nội thất và Hồ sơ kỹ thuật) bao gồm:

 • Các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt.
 • Phối cảnh tổng thể công trình.
 • Các chi tiết kiến trúc phục vụ thi công.
 • Bảng mô tả vật liệu thi công.
 • Các hồ sơ kỹ thuật chi tiết liên quan (điện, nước…).
 • Thời gian: Muộn nhất là ngày :

Điều 3: Trị giá hợp đồng:

 • Đơn giá gói thiết kế: … VNĐ.
 • Diện tích thiết kế: …m²
 • Tổng giá trị hợp đồng : …VNĐ.

Bằng chữ: …đồng chẵn.

Điều 4: Phương thức thanh toán: (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).

Bên A thanh toán cho bên B: …% giá trị hợp đồng khi hợp đồng được ký.

Bên A thanh toán cho bên B: …% giá trị hợp đồng khi bên B hoàn tất giai đoạn 1 (Thiết kế sơ bộ).

Bên A thanh toán cho bên B: …% giá trị hợp đồng còn lại khi bên B bàn giao bản thiết kế có đầy đủ kích thước theo phương án mà bên A đã chọn.

Điều 5: Bất khả kháng.

Bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được khả năng cho phép và không thể khắc phục được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết.

Các bên cùng thống nhất các sự kiện về thiên tai, bão, lũ lụt, động đất, hỏa hoạn, thảm họa tự nhiên; chiến tranh, khủng bố, rối loạn công cộng, đình công, ách tắc và tê liệt giao thông; các sự kiện khác nằm ngoài sự kiểm soát của một Bên (trừ trường hợp mất khả năng thanh toán hay tình trạng suy giảm tài chính của một Bên); hay sự thay đổi của luật pháp hoặc mệnh lệnh hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngăn cấm hoặc hạn chế không xuất phát từ hành vi có lỗi của Bên đó là những sự kiện bất khả kháng.

Trong trường hợp bên vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng này do sự kiện bất khả kháng thì không chịu trách nhiệm dân sự trước bên kia.

Khi sự kiện bất khả kháng xảy ra thì bên bị ảnh hưởng trong việc thực hiện nghĩa vụ phải thông báo ngay cho bên kia để tìm biện pháp khắc phục, hạn chế thiệt hại.

Trường hợp sự kiện bất khả kháng xảy ra dẫn đến Hợp đồng không thể thực hiện được thì hai bên sẽ cố gắng thảo luận tìm hướng giải quyết trước khi thực hiện thanh lý Hợp đồng.

Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện Hợp đồng sẽ kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng cộng thêm 30 (ba mươi) ngày để khắc phục thiệt hại do bất khả kháng.

Điều 6: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp .

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện cam kết nêu trong văn bản này được giải quyết trước hết qua thương lượng, hoà giải, nếu hoà giải không thành việc tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.

Điều 7: Tạm dừng và hủy bỏ hợp đồng.

7.1  Tạm dừng hợp đồng:

 • Do lỗi của Bên A hoặc Bên B gây ra.
 • Do những điều kiện bất khả kháng gây ra: Do các hiện tượng tự nhiên mà hai bên không thể kiểm soát được. Khi có sự kiện bất khả kháng xảy ra hai bên phải thông báo kịp thời cho nhau.
 • Các trường hợp do sự thoả thuận của hai bên.
 • Thời gian và mức đền bù tạm dừng hợp đồng do hai bên thoả thuận, khắc phục

7.2  Huỷ bỏ hợp đồng:

 • Một bên có quyền huỷ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm các điều khoản trong hợp đồng.
 • Huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo cho bên kia biết.
 • Khi hợp đồng bị huỷ bỏ thì hợp đồng sẽ không có hiệu lực từ khi huỷ bỏ.

Điều 8: Quyền hạn và nghĩa vụ của các bên .

8.1  Quyền và nghĩa vụ của bên A.

 • Bên A cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ pháp lý, chỉ dẫn khu vực mặt bằng liên quan đến việc thực hiện công việc trong hợp đồng của bên B
 • Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thiết kế, phê duyệt và thi công xây dựng công trình.
 • Nghiệm thu, thanh toán khối lượng thực hiện cho bên B theo đúng tiến độ đã cam kết trong hợp đồng.
 • Bên A cử: Ông (Bà)…làm chủ nhiệm công trình để phối hợp giám sát bên B trong quá trình thực hiện hợp đồng.

8.2  Quyền và nghĩa vụ của bên B.

 • Thực hiện các nội dung trong hợp đồng, đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật theo quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo tiến độ hợp đồng.
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng hồ sơ thiết kế của đơn vị mình
 • Không tiết lộ thông tin, tài liệu có liên quan đến việc thiết kế, xây dựng do mình đảm nhận khi chưa được phép của bên A hoặc người có thẩm quyền.
 • Phối hợp với chủ đầu tư, các đơn vị thi công thực hiện bản vẽ thiết kế đã phê duyệt
 • Xem xét và giải quyết kịp thời đề nghị của chủ đầu tư về những bất hợp lý trong thiết kế.
 • Phối hợp với bên A tham gia nghiệm thu các công việc đã thực hiện. Ký biên bản nghiệm thu và hồ sơ hoàn công.
 • Đảm bảo thực hiện việc giám sát tác giả tại công trường vào những thời điểm cần thiết.
 • Thực hiện các phần việc sửa lỗi nếu các lỗi này thuộc trách nhiệm thiết kế của bên B. Tuy nhiên, hết thời gian 3 tháng kể từ ngày bàn giao hồ sơ thiết kế cuối cùng, bên B sẽ không có trách nhiệm về các lỗi trên.
 • Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Khi kết thúc mỗi giai đoạn thiết kế, hai bên sẽ có một buổi làm việc để cùng xem xét các bản vẽ, các sửa đổi nếu có và thông qua hồ sơ. Sau mỗi cuộc họp như vậy sẽ có một danh sách các yếu tố đã được thông qua và các yếu tố cần sửa đổi, danh sách này sẽ do hai bên cùng xác nhận.

Trường hợp hai bên đã thống nhất phương án thiết kế, nếu bên A có yêu cầu sửa đổi hồ sơ thì bên A phải chịu chi phí phát sinh tương ứng với diện tích sửa đổi và đơn giá ghi trên hợp đồng. Thời gian tiến hành sửa đổi được hai bên thoả thuận và tính vào thời gian hợp đồng.

Bên B cử ông(bà)…Chức vụ: Chủ trì thiết kế, Điện thoại: …chịu trách nhiệm liên hệ với bên A khi có yêu cầu.

Điều 9: Điều khỏan chung

Thời hạn hiệu lực hợp đồng: Được tính hiệu lực từ ngày ký và sẽ hết hiệu lực khi hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng. Bên vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo qui định của pháp luật về hợp đồng kinh tế.

Trong quá trình thực hiện, nếu xảy ra tranh chấp hai bên sẽ chủ động thương lượng giải quyết.

Trong qúa trình thực hiện hợp đồng nếu có sự thay đổi về giá cả thì phải làm thanh quyết toán bổ sung theo giá mới tại thời điểm thực hiện.

Hợp đồng này, và các tài liệu liên quan phải được các bên quản lý, bảo mật theo quy định hiện hành của Nhà nước. Bên nào vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên B phải cung cấp cho bên A toàn bộ các tài liệu cần thiết để thực hiện các dự án đã được hai bên nhất trí. Tuy nhiên, bên B sẽ giữ bản quyền tác giả đối với tất cả các tài liệu đã cung cấp cho bên A. Bên A không có quyền sử dụng các tài liệu được cung cấp (bản vẽ, văn bản …) vào bất cứ một dự án nào khác ngoài khuôn khổ dự án này.

Hai bên thống nhất thực hiện đúng và đầy đủ nội dung các điều khoản của hợp đồng này

Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị như nhau mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ khi thanh toán.

Đại diện bên A                                                      Đại diện bên B

303Interni – Đơn vị thi công phong cách thiết kế nội thất chuyển tiếp uy tín

Được nhiều khách hàng lựa chọn làm đơn vị thiết kế, thi công nội thất hàng đầu bởi chính sự uy tín lẫn kinh nghiệm dày đặc trong suốt quá trình hoạt động. 303Interni đến nay đã có trong mình những chỗ đứng vững trãi trong ngành cũng như rất nhiều những vị khách hàng thân thiết.

Do đó, khi đến với chúng tôi, đội ngũ kiến trúc sư trẻ tuổi của 303Interni sẽ luôn đem đến cho bạn những mẫu thiết kế đầy tính sáng tạo, hoàn hảo nhất, khiến bạn có được những trải nghiệm hài lòng tuyệt đối.

Liên hệ ngay để biết thêm chi tiết!

Phone: 02473060303 – 0947488448 (Mr.Hoàng Anh) – 079 6047999 (Ms.Hương)

Email: 303interni.vn@gmail.com – 303interni.info@gmail.com

Website: www.303interni.vn