02
Th8

Demo 3D

Chúng tôi sử dụng các công cụ thiết kế 3D để tạo ra một kết xuất hoàn chỉnh để hiển thị các kết cấu, ánh sáng và màu sắc cho không gian của bạn.
Điều này cung cấp cho bạn tầm nhìn để xem sự lựa chọn sản phẩm của bạn sẽ thực sự trông như thế nào trong không gian ngôi nhà bạn.
Bạn có thể thay đổi phương án, phóng to chi tiết hoặc xem tổng thể toàn bộ không gian phòng.