04
Th8

Gặp gỡ

Cuộc họp đầu tiên với chúng tôi là điểm khởi đầu để hoàn thành dự án của bạn.

303INTERNI sẽ đánh giá công năng sử dụng các phòng trong nhà, những hạn chế, sở thích và những kỳ vọng và mong muốn của bạn để có được sự hiểu biết đầy đủ về dự án.