03
Th8

Ý tưởng

Dựa trên thông số kỹ thuật của ngôi nhà, chúng tôi có thể tạo ra một kế hoạch cực kỳ chi tiết về không gian nội thất của bạn.
Các kích thước chính xác của hiện trạng, vị trí chính xác của cửa ra vào và cửa sổ: mọi chi tiết được sử dụng để tạo ra một kết xuất hoàn hảo thực tế.
Sau đó chúng tôi đề xuất lựa chọn các sản phẩm và bố cục phù hợp với nhu cầu và sở thích của bạn.
Sau khi chọn sản phẩm, chúng tôi làm việc với bạn để xác định màu sắc, vật liệu và hoàn thiện.